ระบบท่อสุขาภิบาล ในงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย ดังในรูปก็จะเป็นการต่อท่อภายนอกแล้วนะครับ หมายถึงว่าท่อภายในบ้านก็ได้ต่อไว้หมดแล้ว ในรูปก็จะเห็นว่าตอนที่มันออกจากบ้านมันออกอย่างไร ลักษณะการต่อท่อจะเป็นอย่างไร ก็ขออธิบายตามรูปภาพนะครับ 1.อันนี้เป็นถังบำบัดน้ำเสีย หรือภาษาชาวบ้านก็เรียกถังส้วมนั่นแหละครับ เมื่อท่อส้วมจากในบ้านมาต่อเข้าที่ถังบำบัดน้ำเสียแล้ว อีกด้านหนึ่งก็จะไปลงที่บ่อพัก เพื่อไหลออกไปหน้าบ้านลงสู่ท่อสาธารณะภายนอก จะเห็นว่าระดับฝาถังยังอยู่ในระดับต่ำกว่าปากบ่อพัก เนื่องจากต้องเซ็ทระดับท่อ