วอลเปเปอร์ติดผนัง (Wallpaper)ในที่นี้ หมายถึง งานตกแต่งผนังภายในบ้าน ที่มีการติดแผ่นกระดาษที่มีลวดลายต่างๆ สีสันต่างๆนั่นละครับ เป็นการตกแต่งบ้านอีกอย่างหนี่งหลังจากสร้างบ้านเสร็จแล้ว แต่จะทำเฉพาะผนังภายในบ้านเท่านั้น เพราะวัสดุที่นำมาตกแต่งเป็นกระดาษจึงไม่เหมาะกับงานภายนอก แต่ในที่นี้ผมจะกล่าวถึงเฉพาะการซ่อมวอลเปเปอร์ติดผนัง (Repairing Wallpaper)นะครับ วิธีซ่อมก็ดูเหมือนไม่ยากอีกละครับ เพราะถ้าเราเห็นวิธีการซ่อมและเห็นเครื่องไม้เครื่องมือที่เขาใช้กัน