บทความนี้มาลองตรวจสอบระบบประปาในบ้านกันครับ บางท่านอาจเคยสงสัยว่าระบบท่อประปาที่บ้านรั่วหรือเปล่า แต่ก็ไม่ทราบว่าจะตรวจสอบอย่างไร ผมมีวิธีง่ายๆ แต่ได้ผลแน่นอนมาแนะนำ โดยท่านสามารถตรวจสอบเองที่บ้านได้ ในกรณีที่บ้านท่านติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับ (ซึ่งการสร้างบ้านในกรุงเทพฯส่วนใหญ่ก็จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำกันแทบทุกบ้านอยู่แล้ว) ให้สังเกตที่เครื่องสูบน้ำครับ เครื่องสูบน้ำท่านก็เสียบปลั๊กใช้งานตามปกติ หลักการทำงานของเครื่องสูบน้ำก็คือมันจะสูบน้ำจากถังเก็บน้ำประปาอัดเข้าไปในระบบท่อประปาที่เดินไว้ทั่วบ้าน อัดเข้าไปจนเต็มท่อพอ