เทคนิควิธีติดตั้งโถชักโครก ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งของงานสุขภัณฑ์ ที่มีความสำคัญในขั้นตอนของการสร้างบ้านวิธีติดตั้งก็ไม่ยากครับ(แต่ต้องอาศัยความชำนาญ) เมื่อได้มีการวางท่อและเซ็ทตำแหน่งท่อโสโครก***ที่พื้นเรียบร้อยแล้ว ก็แค่นำส้วมชักโครกมาติดตั้งวางทับลงไปที่ตำแหน่งท่อเท่านั้นเอง ***ท่อโสโครก ก็คือ ท่อที่รับสิ่งปฏิกูลจากตัวส้วมหรือชักโครก เพื่อไหลลงไปสู่ถังบำบัดนั่นเองครับ ท่อที่รับสิ่งปฏิกูลส่วนใหญ่จะใช้ท่อพีวีซีที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว หรือ 10 เซนติเมตร นั่งเองครับ.