มีเทคนิคช่างวิธีทำโครงฝ้าฉาบเรียบที่สำคัญอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมลืมเขียนไป หลังจากที่ได้เขียนเรื่องเกี่ยวกับฝ้าไปเยอะแล้ว มาอ่านดูย้อนหลังก็นึกได้ว่าลืมอะไรไป ก็จะมาแนะนำเพิ่มเติมนะครับ เทคนิคที่ว่านั้นก็คือ การต่อโครงฝ้าฉาบเรียบหรือวิธีต่อซีไลน์ นั่นเอง ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเทคนิคในการสร้างบ้าน 1.เทคนิคหรือวิธีการต่อโครงฝ้า เห็นมีหลายๆคนสงสัยว่าเวลาต่อโครงฝ้า (โครง C-LINE) ต้องต่ออย่างไร ?