วิธีพ่นสีกันสนิมเหล็กกล่อง ในรูปที่ผมเอามาให้ดูนี้ เป็นการพ่นสีเหล็กกล่องหรือเหล็กรูปพรรณที่นำมาใช้ในการสร้างบ้าน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการนำมาใช้ทำโครงเหล็กหลังคา, การทำโครงเหล็กราวกันตก, ราวระเบียงเหล็ก, ราวบันไดเหล็ก, หรือรั้วเหล็ก-ประตูเหล็ก เป็นต้น ซึ่งงานทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนี้ก่อนที่จะนำเหล็กมาประกอบหรือติด