ในปัจจุบันนี้รู้สึกว่าการต่อเติมหลังคาบ้านยื่นออกมา ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าบ้าน, หลังบ้าน