วันนี้มาแนะนำอุปกรณ์หรือเครื่องมือก่อสร้างที่สำคัญอีกอันหนึ่ง ก็คือ เกรียงโป๊ว ในงานสร้างบ้าน เครื่องมือตัวนี้ถือว่าจำเป็นมาก หลายๆงานที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือตัวนี้ เป็นเครื่องมือขนาดเล็กราคาไม่แพง บางคนอาจไม่รู้จักว่าเกรียงอันนี้เอาไปใช้งานอย่างไรหรือใช้กับงานอะไรบ้าง ผมก็จะยกตัวอย่างให้ดูครับ งานก่อสร้างบ้านที่ต้องใช้เครื่องมือตัวนี้ คือ… 1.ใช้ในงานทาสีบ้าน ก่อนทาสีบ้าน ไม่ว่าจะเป็นงานไม้, งานปูน, งานเหล็ก ฯล ก่อนทาสี ก็ต้องมีการอุดโป๊ว รอยต่อ ร่อง รู หรือพื้นผิวไม่เรียบฯล ก็ต้องใช้เกรียงโป๊วช่วยในการอุดโป๊วร่องรอยต่างๆ 2.ใช้ในงานติดตั้งฝ้าฉาบเรียบ ซ่อมแซมฝ้าฉาบเรียบ ในงานฉาบฝ้าไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งหรืองาน