มาดูคลิปวิดีโอบรรยากาศการเทคอนกรีตเสาชั้นที่1(โครงสร้างบ้าน) งานก่อสร้างบ้านเดี่ยว2ชั้น กันครับ หลังจากช่างไม้ทำการตั้งแบบหล่อเสาเสร็จแล้ว ตรวจสอบดิ่งเสาเรียบร้อย ตอกรัดไม้แบบและยึดค้ำยันเรียบร้อยแล้ว หนุนลูกปูนดันเหล็กเสริมไม่ให้ติดไม้แบบ(ในที่นี้ใช้แบบเหล็กนะครับ)เรียบร้อยแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนการเทคอนกรีตแล้วครับ ก่อนการเทคอนกรีตเสาบ้าน ก็ต้องเตรียมทำนั่งร้านสำหรับขึ้นไปยืนเทคอนกรีตให้พร้อม เตรียมอุปกรณ์สำหรับจี้คอนกรีตให้แน่นพร้อม กระบะรองปูนพร้อม(กระบะรองปูนต้องใช้รองปูนที่ปล่อยออก