ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้มาอัพเดทบล็อกก็เนื่องเพราะไม่รู้จะเขียนอะไรดี เขียนไปเยอะแล้ว!นึกไม่ออกว่ามีเรื่องไหนที่ยังไม่เขียนมั่ง พอดีว่าวันนี้จะ เปลี่ยนลูกบิดประตูบ้าน ก็เลยจะมามาแนะนำเทคนิคกันครับ (ประกอบกับผมเคยเขียนวิธีเจาะบานประตูใส่ลูกบิดไปแล้ว แต่ยังไม่ได้เขียนวิธีใส่ลูกบิดฯบทความนี้ก็เลยถือเป็นตอนต่อเนื่องกัน) ถามว่าเปลี่ยนทำไม? เปลี่ยนเพราะลูกบิดมีปัญหานะสิครับ! เช่น ตัวเดือยล็อกค้าง, หัว