เมื่อวันสองวันที่ผ่านมาผมเพิ่งให้ช่างไม้ไปแก้ไขไม้บันไดแอ่น ก็เป็นลูกนอนบันไดไม้ที่ได้ติดตั้งไปก่อนหน้านี้ในตอนสร้างบ้านนั่นเอง พอบ้านเสร็จผ่านไปประมาณซัก 4-5 เดือน ตัวไม้บันไดก็มีอาการแอ่นตัวขึ้น หากถามว่าแนวทางการซ่อมไม้บันไดเคสนี้ จะซ่อมอย่างไร?