การเลือกปูนฉาบผนังบ้าน หรือ ปูนซีเมนต์สำหรับงานฉาบผนังบ้านเป็นวัสดุที่มีส่วนสำคัญอยู่มากครับ สำหรับงานฉาบปูนผนังให้มีความเรียบเนียน สวยงาม นอกจากฝีมือและเทคนิคช่างแล้วตัวปูนซีเมนต์ที่ใช้ฉาบก็มีความสำคัญอย่างมากที่จะทำให้งานออกมาดี ผมได้สังเกตดู ช่างฉาบชุดเดียวกัน ใช้วัสดุต่างกัน ระหว่างงานฉาบที่ใช้ปูนซีเมนต์แบบธรรมดา (แบบที่ต้องผสมทรายและน้ำ) กับ งานที่ใช้ปูนสำเร็จรูป (ก็คือ แบบที่ไม่ต้องผสมทราย ฉีกถุงเทผสมน้ำแล้วใช้ฉาบได้เลย) เท่าที่สังเกตดู ผลงานที่ออกมา