ที่ผ่านๆมาก็มีหลายๆท่านสอบถามเข้ามาทางเมล์หรือทางหน้าเพจเกี่ยวกับการสร้างบ้านโดย ใช้เหล็กรูปพรรณทำโครงสร้างบ้าน ว่าสามารถทำได้หรือไม่? แล้วมีวิธีหรือขั้นตอนการก่อสร้างอย่างไร? ผมก็ได้เคยตอบไปหลายท่านอยู่ พอดีเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาผมได้ไปทำธุระในซอย