ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ-เทคนิคก่อสร้าง

ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ

     

ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ หรือ ปูกระเบื้องพื้นบ้าน วิธีการปูฯหรือเทคนิคช่างมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่หรอกครับ แต่มีจุดหนึ่งที่แตกต่างกันคือ กระเบื้องพื้นบ้านไม่ต้องปูให้ลาดเอียง ก็คือ ปูฯให้เรียบได้ระดับตามปกติ ส่วนการปูฯในห้องน้ำอย่าลืมครับต้องปูให้มีการลาดเอียง(Slope) ถ้าไม่มีความลาดเอียง เมื่อเวลาเราใช้น้ำหรืออาบน้ำจะเกิดมีน้ำขังที่พื้นห้องน้ำ

ถามว่าแล้วควรปูกระเบื้องให้ลาดเอียงมากน้อยแค่ไหน ตามปกติหรือตามมาตรฐานทั่วไปในการสร้างบ้าน ค่าความลาดเอียงในห้องน้ำจะอยู่ที่ประมาณ 1:200 (1ต่อ200) อะไรคือ 1ต่อ200 ก็หมายความว่า ระยะความยาวจากจุดสูงสุดไปหาจุดต่ำสุด ทุก 2 เมตรกดลง 1 เซนติเมตร (1ต่อ200 นี่คือหน่วยเป็นเซนติเมตร ก็หมายถึง ทุก 200ซม.ลดลง 1ซม.)สมมุติว่าเรากำหนดเอาบริเวณประตูห้องน้ำเป็นจุดสูงสุด และวัดความยาวมาหาจุดท่อน้ำทิ้งได้ 3.00 เมตร ก็จะได้ระยะลาดเอียงจากจุดสูงสุดมาหาจุดต่ำสุดต่างกันอยู่ที่ 1.5 เซ็นติเมตร

– จุดที่ต่ำสุดก็คือ บริเวณ Floor drain หรือ บริเวณที่มีท่อรับน้ำทิ้งจากพื้นนั่นเอง เมื่อปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำเราจะต้องทำให้พื้นลาดเอียงเพื่อให้น้ำไหลมายังจุดนี้

– ส่วนจุดสูงสุดก็แล้วแต่การออกแบบห้องน้ำหรือทิศทางที่ได้กำหนดขึ้น สมมุติว่าในห้องน้ำไม่มีการแบ่งส่วนก็อาจกำหนดที่บริเวณขอบประตูเป็นจุดสูงสุด การปูกระเบื้องที่พื้นห้องน้ำก็จะไล่ slope เริ่มมาตั้งแต่ขอบประตู กดลงมาเรื่อยๆ จนมาถึงจุดต่ำสุดที่รูระบายน้ำทิ้งที่พื้น(Floor drain)

– แต่ถ้าเป็นห้องน้ำแบบแยกส่วนอาบน้ำต่างหาก ส่วนมากก็จะออกแบบให้เป็นขอบกั้นน้ำ การกำหนดจุดที่สูงที่สุดของการปูฯส่วนใหญ่ก็จะกำหนดบริเวณที่อยู่ตรงกันข้ามกับจุดท่อระบายน้ำทิ้งนั่นเอง

คงพอจะเข้าใจนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่สำคัญสำหรับงานปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ ในขณะก่อสร้างบ้าน เพราะถ้าไม่ได้กำหนดจุดลาดเอียงให้ดีในขณะปูฯ เมื่อเกิดผิดพลาดขึ้นมาผลที่ตามมาก็คือ แทนที่น้ำจะไหลลงรูท่อระบายหมด กลับมาขังอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นได้ นะครับ !

One Comment
  1. Flower
    January 7, 2015 | Reply

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.