เทคนิคการเชื่อมโครงหลังคาบ้าน

เชื่อมโครงหลังคา

     สำหรับขั้นตอนการติดตั้งโครงหลังคาผมก็ได้เขียนไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ในบทความนี้จะเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่นำมาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการ เชื่อมโครงหลังคาบ้าน ว่าช่างฯมีวิธีการเชื่อมเหล็กอย่างไร?เพื่อให้เกิดความแข็งแรง ทนทาน สามารถรับน้ำหนักวัสดุมุงหลังคาหรือต้านทานแรงลมได้โดยหลังคาบ้านไม่หลุดพังลงมา

ข้อ 1 และ 2 ดูรูปบน

1. เป็นลักษณะการเชื่อมเหล็กตัวซีประกบกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะนำไปใช้กับตำแหน่งที่เป็น อเส, ดั้ง, อกไก,หรือ ตะเฆ่สัน เทคนิคการเชื่อมเหล็กประกบกันช่างฯก็จะเชื่อมเป็นจุดๆห่างกันประมาณจุดละไม่เกิน 40 เซนติเมตรไปจนสุดความยาวของเหล็ก (เหล็กตัวซียาว 6 เมตรต่อท่อน) โดยแต่ละจุดจะมีความยาวของรอยเชื่อมประมาณ 6-10 ซ.ม. เชื่อมทั้งสองด้าน (บนและล่าง)

2. เหล็กที่นำมาเชื่อมประกบกัน หากจำเป็นต้องมีการต่อเหล็กไม่ควรมีตำแหน่งต่อที่ตรงกันทั้งสองท่อน และควรมีการเชื่อต่อเหล็กตลอดแนวหน้าตัดโดยรอบก่อนนำไปเชื่อมประกบกัน

เชื่อมโครงเหล็กหลังคา

3. การนำเหล็กตัวซีที่เชื่อมประกบกันแล้วมาทำดั้งเหล็กเพื่อทำหน้าที่เป็นเสารับอกไก่ (จะเห็นแนวที่เชื่อมประกบ)

4. เป็นอกไก่ที่เชื่อมเหล็กตัวซีประกบกัน มองจากด้านล่างจะเห็นแนวเชื่อมเป็นจุด ตามข้อ1.

เชื่อมอะเส

5. การเชื่อมโครงเหล็กหลังคา ต้องไล่เก็บรอยเชื่อมให้เต็มหรือเชื่อมให้รอบหน้าตัดเหล็กทุกจุดที่มีการต่อชนหรือประกอบเหล็กเข้าด้วยกัน (ยกเว้นการเชื่อมประกบเหล็กตามข้อ 1. ไม่จำเป็นต้องเชื่อมตลอดแนว) หากตำแหน่งเหล็กที่ต้องเชื่อมชนกันมีระยะห่าง (อาจเกิดจากการตัดเหล็กไม่ตรงหรือไม่ได้ฉาก)ไม่สามารถเชื่อมได้ ควรตัดเหล็กเส้นที่มีขนาดพอดีกับระยะห่างนั้นแปะอุดเข้าไปแล้วเชื่อมยึดโดยรอบ (ดูรูป 5.)

6. เหล็กจันทันหากจำเป็นต้องต่อ ควรหลีกเลี่ยงการต่อช่วงกลาง และตำแหน่งที่เชื่อมต่อต้องเชื่อมให้รอบหน้าตัดเหล็ก อาจใช้เหล็กเพลทเชื่อมประกบเสริมก็จะทำให้แข็งแรงยิ่งขึ้น

เชื่อมเหล็กอเส

7. บริเวณหมายเลข 7 นี้จะเห็นรอยเชื่อมเหล็กอเส เป็นการเชื่อมต่อเหล็กท่อนที่อยู่ด้านหน้า (อเสจะเป็นเหล็กตัวซีประกบกัน)

การเชื่อมโครงหลังคาบ้าน รอยเชื่อมที่ดีนั้นควรเป็นแบบเกล็ดปลา เมื่อเคาะขี้ลวดเชื่อมออกแล้วควรเห็นรอยเชื่อมเต็มตลอดแนวไม่มีรูหรือช่องว่างในแนวเชื่อม สำหรับรอยเชื่อมที่เห็นในรูปทั้งหมดนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ แม้ว่าไม่ได้เป็นลักษณะแบบเกล็ดปลาแต่ก็มีการเชื่อมเต็มตลอดหน้าตัดเหล็กและมีแนวเชื่อมที่เต็มไม่มีรูโพรงหรือช่องว่างในแนวเชื่อม

12 Comments
 1. เนม
  June 26, 2014 | Reply
 2. Pae
  July 19, 2014 | Reply
 3. Flower
  December 11, 2014 | Reply
  • foreman
   December 12, 2014 | Reply
 4. Flower
  December 13, 2014 | Reply
 5. Flower
  January 5, 2015 | Reply
  • foreman
   January 5, 2015 | Reply
   • Flower
    January 5, 2015 | Reply
    • foreman
     January 7, 2015 | Reply
 6. korn
  March 16, 2015 | Reply
  • foreman
   March 16, 2015 | Reply
 7. korn
  March 21, 2015 | Reply

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.